Regulamin Sklepu Internetowego www.housecollection.pl

Spis treści

    1. Definicje

    2. Formy kontaktu ze Sprzedawcą

    3. Wymagania techniczne

    4. Proces zakupowy

    5. Realizacja płatności

    6. Realizacja zamówienia i dostawa

    7. Prawo odstąpienia od umowy

    8. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje

    9. Tryb składania reklamacji

    10. Przetwarzanie danych osobowych

    11. Zastrzeżenia

    12. Kupujący niebędący Konsumentami

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

    1. Definicje

Sprzedawca: HouseCollection OÜ, registry code14848604, Maakri 19/1-7K, Tallinn 10145, Estonia

Sklep: sklep internetowy prowadzony pod adresem www.housecollection.pl.

Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący: każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin: niniejszy regulamin.

Konto: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep określona w odrębnym Regulaminie, pozwalająca kupującemu na stworzenie swojego Konta.

Formularz Kontaktowy: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep określona w odrębnym regulaminie, pozwalająca kupującemu na bezpośrednią komunikację tekstową ze  Sprzedawcą.

Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa świadczona drogą elektroniczną: usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Regulamin: niniejszy regulamin, którego treść wynika z wymagań art. 8 i art. 21 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495). Regulamin jest udostępniony Konsumentowi bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

Przelewy24: system płatności elektronicznych dostarczany przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

    2. Formy kontaktu ze sprzedawcą

Adres pocztowy (korespondencyjny): ul. Słoneczna 8, 87-134 Zławieś Wielka np. do odesłania projektu.

Adres email: biuro@housecollection.pl

Telefon: +48 698 442 398

    3. Wymagania techniczne

Dla funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka obsługująca Java Script i pliki cookie.

W celu rozpoczęcia przygotowywania zamówienia (wydruku zamówionego projektu) przez Sprzedawcę konieczne jest dokonanie płatności drogą elektroniczną w systemie Przelewy 24 lub przy odbiorze towaru.

    4. Proces zakupowy

        a) Wskazane w sklepie ceny towarów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

        b) Na całkowitą cenę towaru składają się: cena za towar i koszty wysyłki.

        c) W celu zakupu towaru należy dodać go do koszyka w sklepie.

        d) Następnie Kupujący wybiera adres dostawy towaru, sposób płatności i inne dane potrzebne do realizacji złożonego zamówienia.

        e) Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

        f) Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

        g) Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

        h) Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie płatności.

        i) Sprzedawca przystępuje do przygotowania (wydruku) zamówienia w momencie otrzymania zapłaty za zamówiony towar.

        j) Kupujący w momencie złożenia zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie wydruku projektu przez Sprzedawcę bezpośrednio po otrzymaniu płatności, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

        k) Sprzedawca oferuje wprowadzanie zmian do projektów wedle preferencji klientów. Na projekty ze zmianami nie obowiązują żadne akcje promocyjne organizowane przez Sprzedawcę oraz obniżki cen np. z tytułu zapisu do Newslettera. Projekt zakupiony ze zniżką nie podlega możliwości wprowadzania zmian do projektu. 

        l) Sprzedawca nie świadczy usługi wprowadzania zmian do projektu po złożeniu zamówienia. Analizy zmian w projekcie należy dokonać ze Sprzedawcą przed zakupem produktu.

        m) Oferowane przez Sprzedawcę "Dodatki do projektu" są możliwe do zakupienia TYLKO podczas zamawiania gotowego projektu domu jednorodzinnego bądź dwulokalowego firmy HouseCollection. Pozostałe zamówienia, zostaną anulowane a płatność zwrócona. Czas realizacji dodatków do projektu to 14 dni. 

        n) Oferowanych "Dodatków do projektu", a także projektów garaży  nie dotyczą rabaty i akcje promocyjne.

        o)  Transakcje z wprowadzonymi kodami rabatowymi na dodatki do projektu, projektów garaży i wiat będą automatycznie anulowane, a środki zwracane na konto klienta. 

    5. Realizacja płatności

    a) Za złożone zamówienie można zapłacić: 

    • za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24

    • przy odbiorze towaru

    b) Za zamówienie należy zapłacić z góry w terminie 3 dni roboczych od złożenia tego zamówienia.

    c) W przypadku korzystania z systemu płatności elektronicznych , ze względu na ich specyfikę, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

    6. Realizacja zamówienia i dostawa

        a. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

        b. Po otrzymaniu zapłaty za zakupiony towar Sprzedawca przystępuje do realizacji  zamówienia (przygotowania i wydruku projektu). Proces ten może trwać do 14 dni roboczych. Po przygotowaniu zamówienia sprzedawca informuje o tym Kupującego wiadomością e-mail i przekazuje towar do wysyłki.

        c. Towary zakupione w sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

        d. Towary zakupione w sklepie dostarczane są za pomocą firmy kurierskiej.

        e. Termin dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 3 dni roboczych od momentu jej nadania.

        f. Termin dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 14  dni roboczych od momentu jej nadania.

    7. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.housecollection.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru.

 Kupujący nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie z wykorzystaniem danych wskazanych w p. 2 Regulaminu. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 

Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej, Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w pkt.2 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

    8. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Każdy projekt zakupiony w Sklepie musi być przygotowany do wydruku i wydrukowany na konkretne zamówienie dokonane za pośrednictwem Sklepu. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi od momentu dokonania płatności skutkującego przekazaniem projektu do wydruku.

    9. Tryb składania reklamacji

a) w przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

b) Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:

    • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

    • przy wadzie istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

    • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

    • żądać usunięcia wady.

c) Reklamacje na zasadzie rękojmi należy składać na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

d) Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest obowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

e) jeżeli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

f) Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

g) Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

h) w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z:

    • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację;

    • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o postępowanie polubowne;

    • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

    • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Przetwarzanie danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

b) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

11. Zastrzeżenia

a) Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

b) Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

c) Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

d) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

12. Kupujący nie będący Konsumentami

a) Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

b) Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującego.

c) W przypadku ewentualnego  sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd rejonowy właściwy dla Siedziby Sprzedającego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                                                          HouseCollection OÜ

                                             Adres korespondencyjny: ul. Słoneczna 8 

                                                                                                                     87-134 Zławieś Wielka

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)