Szanowni klienci informujemy, że wraz z dniem 18.09.2020r. została wprowadzona nowa ustawa odnośnie formy sporządzenia projektu budowlanego. Nowa forma zakłada podział na 3 odrębne części projektu :

- projekt architektoniczno-budowlany – 3 szt.

- projekt techniczny – 3 szt.

-projekt zagospodarowania działki (wykonany przez wybranego architekta adaptującego)

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (wykonane i dołączane przez architekta adaptującego)

Nowe wymogi zaczną obowiązywać od dnia 18.09.2021r. Od tego czasu stara forma projektu będzie nieakceptowalna przez lokalne jednostki administracyjne.

Pragniemy powiadomić że od dnia 01.06.2021r. zamówienia projektów będą realizowane w NOWEJ FORMIE, zgodnie z treścią wprowadzonej ustawy, która zacznie obowiązywać w dniu 18.09.2021. Jeśli preferują Państwo starą formę projektu, prosimy o powiadomienie nas w wiadomości prywatnej podczas składania zamówienia.

Starszą formę dokumentacji (obowiązująca do 18.09.2021r.) stanowią 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w każdym z nich:

Nowszą formę dokumentacji (obowiązująca od 18.09.2021r.) stanowią 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego

1 A) Projekt architektoniczny, który zawiera: opis techniczny i rysunki techniczne takie jak rzuty poziome kondygnacji, przekroje, elewacje, 

B) Projekt konstrukcyjny, który zawiera: opis techniczny, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych oraz obliczenia statyczne.

2. Projekt branży sanitarnej, który zawiera: opis techniczny wewnętrznych instalacji oraz rysunki techniczne wszystkich instalacji.

3. Projekt branży elektrycznej, który zawiera: opis techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej, rysunki techniczne oraz schematy rozdzielni elektrycznych.

 1. Projekt architektoniczno-budowlany zawierający:

 1. opis architektoniczny

 2. część rysunkową: rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki

 1. Projekt techniczny zawierający:

 1. Opis techniczny konstrukcyjny

 2. Część rysunkowa konstrukcyjna – rzuty i rozwiązania konstrukcyjne

 3. Część instalacyjna sanitarna – opis techniczny + część graficzna

 4. Część instalacyjna elektryczna - opis techniczny + część graficzna

W przypadku projektów domów z projektowaną, jako podstawową wentylacją grawitacyjną, dołączamy dodatkowo, przygotowany przez nasz zespół projektantów, projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji). Na etapie adaptacji należy wybrać jedną z dwóch opcji. W gotowej i kompletnej dokumentacji umieszczamy także zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie oraz uprawnienia naszych projektantów z wymaganymi zaświadczeniami.

Co jeszcze otrzymujecie Państwo wraz z zakupionym projektem? Sprawdź bezpłatne dodatki

Uwaga!

Otrzymujecie Państwo od nas gotowy projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, które są częścią składową projektu budowlanego załączanego do wniosku o pozwolenie na budowę i złożonego w urzędzie miasta lub w starostwie. Przypominamy, że każdy projekt wymaga adaptacji do określonych warunków lokalizacyjnych oraz do przepisów wynikających  z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Decyzji o Warunkach Zabudowy. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce: Adaptacje. 

Informujemy, że gotowy, oryginalny projekt z pieczątkami na każdym rysunku oraz z hologramem na pierwszej stronie dokumentacji jest przedmiotem Prawa Autorskiego, nie można go zatem kopiować lub rozpowszechniać bez zgody autora oraz wykorzystać to więcej niż do jednej realizacji.

Zmiany w projekcie

Po co wprowadzać zmiany w projekcie?

Wybraliście już Państwo projekt wymarzonego domu z bazy projektów HouseCollection i otrzymaliście kompletną dokumentację. Nadszedł moment na wykonanie adaptacji projektu. Polega ona na dostosowaniu projektu do konkretnych warunków lokalizacyjnych i wprowadzeniu wybranych zmian w projekcie o ile zachodzi taka konieczność. Więcej na temat adaptacji przeczytacie Państwo w zakładce Adaptacje.  

Jakie zmiany możecie Państwo wprowadzić w projekcie? 

Zdajemy sobie sprawę, że czasami będziecie Państwo musieli dostosować nieruchomość do lokalnych warunków gruntowych oraz, że niektóre nasze rozwiązania nie będą w pełni zgodne z Waszymi potrzebami. Dlatego wyrażamy zgodę na wprowadzanie następujących zmian w projektach domów HouseCollection przez wybranego architekta adaptującego:

 • wykonanie adaptacji fundamentów dostosowanej do lokalnych warunków gruntowych;
 • zmianę układu wewnętrznego pomieszczeń – przesunięcia i likwidacje ścian działowych;
 • zmianę funkcji pomieszczeń;
 • modyfikację instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej;
 • zmianę rodzaju wentylacji,
 • zmianę ilości i lokalizacji kominów;
 • zmianę lokalizacji, ilości i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych;
 • zmianę rodzaju warstw ściennych z zachowaniem niezbędnych parametrów wytrzymałościowych oraz parametrów przenikania ciepła;
 • zmianę materiałów wykończeniowych tj. wstawy posadzki, pokrycia dachowego, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej,  przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałościowych oraz parametrów przenikania ciepła;
 • zmianę sposobu ogrzewania budynku;
 • zmianę gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych;

Możecie Państwo wprowadzić – za udzieloną przez nas indywidualną zgodą – również inne zmiany w projekcie. Zapraszamy na indywidualną konsultację. 

Nie jesteście Państwo pewni, czy wybrany projekt będzie pasował do działki oraz czy funkcjonalność powierzchni użytkowej spełnia Państwa oczekiwania? Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół doświadczonych architektów odpowie na wszystkie Państwa pytania i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie. 

Uwaga

Wszystkie zmiany powinny być naniesione na oryginał projektu katalogowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako aneks do projektu z zachowaniem oryginalnych rysunków i podpisane przez osobą adaptującą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.