Czym jest adaptacja projektu?

 

Adaptacja projektu to proces dostosowania zakupionego gotowego projektu domu do warunków lokalizacyjnych terenu, na którym znajduje się konkretna działka – ułożenie względem stron świata, ewentualne spadki i nośność gruntów, dostosowanie do strefy wiatrowej, śniegowej, przemarzania gruntu itd. Na etapie adaptacji sporządzany jest projekt zagospodarowania terenu na specjalnej, aktualnej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych, a także pozyskiwane niezbędnych opinii i uzgodnień. Adaptacji podlegają wszystkie branże projektu, które musza być opieczętowane i podpisane przez osobę adaptującą posiadającą odpowiednie uprawnienia w danej specjalności.

 

Dodatkowo podczas adaptacji za specjalną zgodą autorów projektu, można wprowadzać w projekcie zmiany wynikające z indywidualnych potrzeb Inwestora np. zmiany wielkości pomieszczeń, tarasu, lokalizacji i wymiarów okien, sposobu ogrzewania i wentylacji, technologii wykonania budynku, a także rodzaj stropu czy też więźby dachowej.

 

W HouseCollection do każdego projektu dołączamy bezpłatną zgodę projektantów na wprowadzanie zmian przez osobę adaptującą. Zgoda obejmuje podstawowy zakres zmian. Istnieje możliwość rozszerzenia zgody według indywidualnych potrzeb.

 

Jakie zmiany obejmuje bezpłatna zgoda projektantów ? - https://housecollection.pl/zmiany-w-projekcie

 

Kto może wykonać adaptację projektu?

 

Adaptację projektu powinien wykonać wybrany przez Państwa lokalny projektant posiadający uprawnienia architektoniczne, należący do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa oraz projektanci branży elektrycznej i sanitarnej z odpowiednimi uprawnieniami.

 

Czy Adaptacja projektu jest konieczna?

 

Tak, każdy gotowy projekt domu wymaga przeprowadzenia adaptacji po zakupie, a więc dostosowania do konkretnej działki. Jest to warunek konieczny do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.