Dodatki do projektu

Aktywne filtry

Darmowe dodatki zawarte w projekcie

Bezpłatne dodatki do projektu

Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna

Gratis

Charakterystyka energetyczna to zbiór informacji i wskaźników dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania projektowanego budynku na energie niezbędną do ogrzania domu, wentylacji, klimatyzacji, odkurzania centralnego itd. Ponadto dane w niej zawarte pozwolą inwestorowi na dobór odpowiednich rozwiązań energooszczędnych i będą pomoce w oszacowaniu kosztów eksploatacji budynku. Charakterystyka energetyczna jest wymaganym dokumentem do ubiegania się pozwolenia na budowę . 

Dołączana charakterystyka energetyczna do zakupionych projektów jest stworzona według aktualnie panujących przepisów prawa budowlanego.

Czytaj więcej
Zgoda na zmiany

Zgoda na zmiany

Gratis

Do każdego zakupionego projektu dołączamy bezpłatną zgodę projektantów na wprowadzanie zmian do projektów na etapie adaptacji. Standardowa zgoda obejmuje takie zmiany jak np. przesunięcie i likwidacja ścian działowych, zmianę rodzaju wentylacji, ogrzewania budynku, funkcji pomieszczeń itd. Pełen wykaz zmian, jakie obejmuje zgoda projektantów znajdziecie w zakładce Baza wiedzy > Zmiany w projekcie. Jeśli potrzebujesz sporządzenia specjalnej zgody na zmiany niezawarte w powyższym wykazie – Napisz do nas!

Czytaj więcej
Zestawienie stolarki...

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Gratis

Do projektów dołączamy darmowe zestawienie stolarki z wyszczególnieniem ilość, wymiarów w świetle otworów okiennych i drzwiowych oraz określeniem proponowanego kierunku otwierania drzwi. Takie zestawienie pomoże Ci w wycenach i znalezieniu najlepszych  rozwiązań wśród dostępnych ofert u producentów!

Czytaj więcej
Instalacja odgromowa budynku

Instalacja odgromowa budynku

Gratis

By zadbać o bezpieczeństwo inwestorów, do każdego projektu domu dołączamy bezpłatny projekt instalacji odgromowej budynku. Konieczność stosowania instalacji piorunochronnej określa Polska Norma PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne. Skonstruowana przez nas instalacja jest podstawą do wyceny rozwiązań odgromowych dla Twojego domu poprzez firmy wykonawcze.

Czytaj więcej
Zestawienie ilości drewna

Zestawienie ilości drewna

Gratis

Do projektów domów z zaprojektowaną więźbą w technologii tradycyjnej dołączamy pomocnicze zestawienia ilości drewna, długość i wymiary przekrojów elementów oraz podajemy wymaganą klasę wytrzymałości drewna konstrukcyjnego. Zestawienie jest niezbędne do zamówienia drewna z lokalnego tartaku.  Dodatek nie jest dołączany do projektów domów z dachem prefabrykowanym – w tym przypadku za zestawienie odpowiedzialna jest wybrana przez inwestora firma wykonująca wiązary prefabrykowane, która dokonuje własnego projektu i  przeliczeń na podstawie oferowanych materiałów. 

Czytaj więcej
Projekt rekuperacji

Projekt rekuperacji

Gratis

Wentylacja mechaniczna – rekuperacja to ciekawa alternatywa dla tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Opiera się na dostarczeniu świeżego powietrza z zewnątrz i równoczesnemu wyciągnięciu powietrza zanieczyszczonego i zużytego, z wysoką zawartością dwutlenku węgla. Nawiewane powietrze jest przefiltrowane - pozbawione insektów, kurzu i większych zanieczyszczeń. Rekuperacja odzyskuje ciepło z wentylacji, co wspomaga energooszczędność budynku

Do każdego projektu domu z zaprojektowaną tradycyjną wentylacją grawitacyjną dołączamy projekt instalacji rekuperacji. Umożliwiamy Ci wybór, a decyzję podejmiesz dopiero na etapie adaptacji projektu.

Czytaj więcej
Zwymiarowane rysunki...

Zwymiarowane rysunki poglądowe projektu

Gratis

Jeśli chciałbyś zobaczyć dokładniejsze, zwymiarowane rzuty wybranego projektu domu z katalogu HouseCollection jeszcze przed zakupem – Napisz do nas! Udostępnimy Ci rzuty kondygnacji, główny przekrój, rzut dachu i elewacje. 

Czytaj więcej
Extra dodatki przy zakupie projektu HouseCollection

Ekstra dodatki do projektu

Dodatkowy egzemplarz projektu

Dodatkowy egzemplarz projektu

650,00 zł

Kupując projekt w HouseCollection otrzymujesz 3 egzemplarze projektu, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokupując czwarty egzemplarz możesz przyspieszyć realizację swoich marzeń poprzez jednoczesne przekazanie go architektowi adaptującemu oraz firmie wykonawczej, do wyceny oraz planowania robót. Dodatkowy egzemplarz może Tobie również posłużyć jako materiał do planowania aranżacji wnętrz, a także  pamiątka z budowy domu.

*Dodatkowy egzemplarz projektu można zakupić jedynie podczas zakupu gotowego projektu domu z katalogu HouseCollection jako dodatek do projektu. Pozostałe zamówienia będą anulowane. Nie podlega ona zwrotom ani wymianie.

Czytaj więcej
Elektroniczna wersja...

Elektroniczna wersja projektu (pdf)

300,00 zł

Elektroniczna wersja projektu to opcja przydatna na etapie adaptacji. Posłuży ona również firmom wykonawczym do wyceny prac - jeśli akceptują taką formę przedstawienia rysunków. Oferujemy możliwość zakupu kompletnej wersji projektu w formacie PDF przekazanym na logowanym nośniku danych USB. 

*Elektroniczną wersję projektu można zakupić jedynie podczas zakupu gotowego projektu domu z katalogu HouseCollection w wersji papierowej, jako dodatek do projektu. Pozostałe zamówienia będą anulowane. Nie podlega ona zwrotom ani wymianie.

Czytaj więcej
Dziennik budowy

Dziennik budowy

35,00 zł

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów zaliczanych do dokumentacji budowlanej. Służy on nie tylko inwestorom, ale jest też narzędziem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W dzienniku budowy zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Może on być też stosowany jako narzędzie do przypisywania zadań innym uczestnikom budowy. Dokument ten musi zostać przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zarejestrowany i ostemplowany na każdej stronie.

*Dziennik budowy można zakupić jedynie podczas zakupu gotowego projektu domu z katalogu HouseCollection jako dodatek do projektu. Pozostałe zamówienia będą anulowane. Nie podlega ona zwrotom ani wymianie.

Czytaj więcej
Kosztorys do kredytu

Kosztorys do kredytu

250,00 zł

Kosztorys budowy domu jest podstawą w ubieganiu się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Oferujemy szacowane zestawienie kosztów poszczególnych etapów budowy domu wraz z wykończeniem i instalacjami. Kosztorys zawiera wykaz robót w cenie netto. Dokument zostaje sporządzony według aktualnych cen na moment zakupu projektu.

Czytaj więcej
Dodatkowa wersja...

Dodatkowa wersja kolorystyczna elewacji

300,00 zł

Marzysz o czerwonej cegle, czy drewnianych lamelach na elewacji? Zastanawiasz się jak będzie wyglądał Twój dom w innej wersji kolorystycznej? Przygotujemy drugą propozycje dla Ciebie! Dodaj tą opcję do koszyka podczas zakupu i wyślij nam swoje preferencje na adres e-mail biuro@housecollection.pl. Nie masz pomysłu na to jak będzie wyglądać Twój dom? Nic nie szkodzi! Nasi architekci zrobią to za Ciebie!

*Dodatkową wersja kolorystyczna elewacji można zakupić jedynie podczas zakupu gotowego projektu domu z katalogu HouseCollection jako dodatek do projektu. Pozostałe zamówienia będą anulowane. Nie podlega ona zwrotom ani wymianie.

* Wizualizacje zostaną wysłane drogą elektroniczną, o czasie realizacji powiadomimy po zakupie projektu. 

Czytaj więcej
Pakiet wniosków i umów

Pakiet wniosków i umów

200,00 zł

Zestaw zawiera:

    1. Protokół przejęcia terenu budowy

    2. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

    3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

    4. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

    5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

    6. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę

    7. Protokół odbioru instalacji gazowej

    8. Protokół odbioru przewodów kominowych

    9. Protokół odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

    10. Umowa z Wykonawcą

    11. Umowa z Instalatorem

    12. Umowa z Kierownikiem Budowy

    13. Umowa o nadzór na budowie

    14. Wniosek o pozwolenie na budowę

    15. Wniosek o zgłoszenie budowy

    16. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne

*Pakiet wniosków i umów można zakupić jedynie podczas zakupu gotowego projektu domu z katalogu HouseCollection jako dodatek do projektu. Pozostałe zamówienia będą anulowane. Nie podlega ona zwrotom ani wymianie 

Czytaj więcej
Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany

900,00 zł

Kosztorys inwestorski dołączany do projektu w formie papierowej, to pomocny dokument służący do oszacowania kosztów i negocjacji z firmami wykonawczymi, a także stworzenia harmonogramu robót na miarę swoich możliwości finansowych. Kosztorys inwestorski jest szczegółowym wykazem prac w poszczególnych etapach budowy domu.  Zostaje on sporządzony na podstawie aktualnych cenników na dzień zakupu projektu i  zawiera pozycje cenowe netto. Opracowanie uwzględnia roboty do stanu deweloperskiego z procentowym wyliczaniem kosztów stolarki okiennej i drzwiowej oraz wewnętrznej infrastruktury technicznej. 

Kosztorys budowlany zawiera: 

- przedmiar robót

- kosztorys szczegółowy

- tabele elementów scalonych

- zestawienie materiałów

- zestawienie sprzętu

Czytaj więcej
Przedmiar robót

Przedmiar robót

750,00 zł

Przedmiar robót jest zestawieniem przewidywanych robót budowlanych w kolejności technologicznej wraz z wykazem ilości jednostek miar oraz podstawą KNR do ustalenia cen jednostkowych. Z tego, dokumentu dowiesz się jakie roboty będą wykonywane w poszczególnych etapach budowy domu oraz poznasz m.in. ile betonu potrzebujesz do wylania ław fundamentowych albo jaka ilość stali jest niezbędna do zazbrojenia belek/słupów żelbetowych. Przedmiar jest podstawą do wykonania kosztorysu inwestorskiego, pozwoli również Twoim wykonawcom na dokładne wyliczenie kosztów budowy.

Czytaj więcej