Przedmiar robót

750,00 zł

Przedmiar robót jest zestawieniem przewidywanych robót budowlanych w kolejności technologicznej wraz z wykazem ilości jednostek miar oraz podstawą KNR do ustalenia cen jednostkowych. Z tego, dokumentu dowiesz się jakie roboty będą wykonywane w poszczególnych etapach budowy domu oraz poznasz m.in. ile betonu potrzebujesz do wylania ław fundamentowych albo jaka ilość stali jest niezbędna do zazbrojenia belek/słupów żelbetowych. Przedmiar jest podstawą do wykonania kosztorysu inwestorskiego, pozwoli również Twoim wykonawcom na dokładne wyliczenie kosztów budowy.